Gå till innehållet

Särskilt stöd till föreningslivet 2021

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster. 

Östhammars kommun fortsätter sin satsning på att stötta föreningslivet under pandemin. 700 000 kronor kommer att fördelas på två ansökningsperioder 2021 som ett Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun. Ansökningsförfarandet och kriterierna för bidraget är desamma som 2020. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått på grund av inställda aktiviteter och uthyrningar. 

I första omgången kan ansökan göras för aktiviteter som skulle ha genomförts mellan 1 november 2020 till 28 februari 2021. I den första omgången fördelas 300 000 kronor.

Sista ansökningsdag 4 juni.

I den andra omgången, som öppnar i månadsskiftet augusti-september 2021, kan ersättning sökas för aktiviteter som skulle ha genomförts 1 mars – 31 augusti. Sista ansökningsdatum för den perioden är 30 september.