Gå till innehållet

Särskilt stöd till föreningslivet 2021

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster. 

Östhammars kommun fortsätter sin satsning på att stötta föreningslivet under pandemin. 700 000 kronor kommer att fördelas på två ansökningsperioder 2021 som ett Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun. Ansökningsförfarandet och kriterierna för bidraget är desamma som 2020. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått på grund av inställda aktiviteter och uthyrningar. 

I första omgången kunde ansökan göras för aktiviteter som skulle ha genomförts mellan 1 november 2020 till 28 februari 2021. 

I denna andra, och sista, ansökningsomgången går det att söka för aktiviteter som skulle ha genomförts 1 mars – 31 augusti 2021.  I denna omgång fördelas 400 000 kronor.

Observera att det går bra att söka för aktiviteter och uthyrningar som ni återkommande har genomfört under tidsperioden ett normalår men som ni på grund av pandemin inte kunnat planera och/eller genomföra. 

Sista ansökningsdag 30 september.