Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Nominera, priser och utmärkelser

Kultur och fritidsnämnden delar årligen ut priser för framgångsrik idrottsprestation, goda ungdomsledarinsatser samt kulturpris. Föreningslyftets beslutgrupp delar ut priset Årets förening.

mp33208791-selective-focus-of-cheerful-woman-near-sparkling-confetti

Kulturpriset

Östhammars kommuns kulturpris utdelas som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, dans, folkbildning, konsthantverk, hembygdsvård, kulturmiljövård och härmed jämförbara områden.

Vem kan få Kulturpriset?

 • Enskild person
 • Grupp av personer
 • Förening/organisation
 • Bosatt i Östhammars kommun
 • Verksam eller på annat sätt har anknytning till Östhammars kommun

... som på ett förtjänstfullt sätt gjort betydande insatser inom kulturområdet.

Vem kan nominera?

 • Privatperson
 • Förening/organisation
 • Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Årets idrottsprestation

Syftet med priset är att uppmärksamma framgångsrika prestationer som utförts av lag eller enskild idrottsutövare.

Årets idrottsprestation riktar sig i första hand till verksamhet för 18 år och äldre. Den nominerade ska vara verksam i någon av Riksidrottsförbundets godkända idrotter och tillhöra förening registrerad i Östhammars kommun.

Vem kan få priset Årets idrottsprestation?

 • Enskild person
 • Lag
 • Bosatt i Östhammars kommun
 • Verksam eller på annat sätt har anknytning till Östhammars kommun

... som lyckats med någon idrottsprestation på "lite högre nivå".

Vem kan nominera?

 • Privatperson
 • Förening/organisation
 • Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Årets ungdomsledare

Syftet med priset är att uppmärksamma gott ledarskap.

Årets ungdomsledare ska under året ha gjort speciellt goda insatser som ledare för barn- och ungdomsverksamhet genom:

 • Engagerande och gott ledarskap
 • Inkluderande verksamhet för alla
 • En ny syn på träning och tävling eller motsvarande verksamhet.
 • Jämställdhet och jämlikhet.
 • Samverkan och samsyn.

Den nominerade ska tillhöra förening registrerad i Östhammars kommun.

Vem kan få priset Årets ungdomsledare?

 • Enskild person
 • Verksam i Östhammars kommun

Vem kan nominera?

 • Privatperson
 • Förening/organisation
 • Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Årets förening

Utses bland de nominerade föreningar av Föreningslyftets beslutsgrupp.

Vem kan få priset Årets förening

Förening som bidragit till att öka kommunens attraktivitet och skapat ett mervärde för boende och besökare.

Vem kan nominera?

 • Privatperson
 • Förening/organisation

Nomineringsformulär