Gå till innehållet

Kultur i skolan

30687543-microphone-on-stage-against-a-background-of-auditorium

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens Kulturråd. Syftet med Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i förskolan och skolan genom projekt genomförda av det professionella kulturlivet. Östhammars kommun har fått bidrag för både Skapande skola och Skapande förskola.