Gå till innehållet

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Därför genomför vi enkäten med jämna mellanrum. Hösten 2020 genomfördes den i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 i gymnasiet.

fyra-ungdomar-håller-om-varandra-och-tittar-ut-över-en-dal

Frågorna ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och framtid.

Syfte med LUPP-enkäten:

  • skaffa kunskap om unga

  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter

  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga

  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Under våren 2021 har Ungfritid tagit fram en åtgärdsplan för hur vi ska arbeta vidare med resultatet och hur vi når ut med det, du hittar åtgärdsplanen i Power Point presentationen. 

Frågor? hör av dig till: ungfritid@osthammar.se