Gå till innehållet

Vattenavstängning - Floragatan 13-23, Östhammar kommun
Starttid: 2023-09-27 09:30:00
Sluttid: 2023-09-27 11:00:00
Läs mer på Gästrike Vattens hemsida Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig frivillig utbildning som du kan välja när du har avslutat anpassad grundskola.

Östhammars kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola utan du erbjuds utbildningen genom samverkansavtal med Uppsala och Tierps kommun.

Kontakter