Gå till innehållet

Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Deras huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd och är en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga.