Gå till innehållet

Hälsoäventyret

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som fungerar som ett komplement till skolans hälsoundervisning. Vi möter grundskolans elever i program med tema kropp, sömn & stress, tobak, alkohol och kärlek.

Uppdraget

Uppdraget är att sprida kunskap om vikten av en god hälsa och att arbeta med barn och ungdomars värderingar, attityder och handlingsmönster när det gäller ställningstagande som är av betydelse för deras hälsa. Hälsobudskapet förstärks med hjälp av spännande rekvisita i en lustfylld miljö som aktiverar elevernas olika sinnen.

Undervisningen sker i mindre grupper där fakta varvas med aktiviteter som syftar till tempoväxling och samarbete eleverna emellan. Programmens syfte är att ge kunskap och stärka elevernas självkänsla så att de själva kan fatta egna beslut avseende sin livsstil. Eleverna ges möjlighet att diskutera och får chans att tänka till, tänka om och tänka nytt.

10 december 2010 invigdes ett lokalt Hälsoäventyr i Östhammar, efter ett beslut mellan Östhammars kommun och Landstinget i Uppsala län.

Kontakter