Gå till innehållet

Hälsoäventyret

Hälsoäventyret är en hälsofrämjande, pedagogisk verksamhet med uppdrag att stärka barn och ungdomars hälsa i länet.
Hälsoäventyret är ett komplement till skolans hälsoundervisning och fungerar som en pedagogisk resurs för skolpersonal och andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar i Uppsala län. Hälsoäventyret är mötesplatsen där ledorden pratskrattlek och allvar genomsyrar verksamheten.

Hälsoäventyrets program

Genom hälsoundervisning får skolelever insikt och förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, identitet, levnadsvanor och miljö. Eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera kring teman som kroppen, sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek, relationer och sexualitet. Genom att väcka intresse och nyfikenhet kring hälsa och livsstil främjas hälsosamma och hållbara levnadsvanor. Rekvisita och experiment används för att förtydliga hälsobudskapet.

Kontakter