Gå till innehållet

Hälsobesök- och vaccinationer

Elevhälsans medicinska insats består av skolläkare och skolsköterska som arbetar under sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Skolläkaren hjälper till vid skolrelaterade problem och har tidsbokad mottagning på skolan, bokningen sker via skolsköterskan.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan.

Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt, rygg, syn och hörsel.

Hälsosamtal

Vid hälsosamtalet får eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skoltrivsel och annat som kan påverka hälsan.

Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
I årskurs 2 erbjuds ditt barn vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. I årskurs 5 erbjuds ditt barn vaccination mot Humant papillomvirus. I årskurs 8 erbjuds en boosterdos av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

Samtycke krävs av vårdnadshavare upp till 16 års ålder innan vaccination kan ges. Från och med att eleven fyllt 16 år kan eleven själv ge sitt samtycke.

Skolsköterskan erbjuder komplettering av vaccination enligt det Nationella vaccinationsprogrammet upp till och med 18 år.

Du kan läsa mer om vaccinationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakt

Alundaområdet

Ekeby och Olandsskolan
Katarina Hellberg
0173-858 09, 070-228 93 75

Louise Saarila (from 15 januari 2024)

Gimoområdet

Vallonskolan
Susanne Edeblom
0173-866 94, 070-293 96 07

Anpassad grundskola
Susanne Edeblom Andersson
0173-862 87, 072-530 03 88

Vretaskolan 
Susanne Edeblom Andersson
0173-862 87, 072-530 03 88

Bruksgymnasiet
Fanny Svedén
0173-866 08, 070-247 28 22

Öregrundsområdet

Öregrunds skola
Annika Palm Strid 
0173-865 07, 072-530 16 00 

Österbyområdet

Österbyskolan
Pia Bergström Eriksen
0173-856 08, 070-219 36 40

Östhammarsområdet

Frösåkersskolan
Pamela Rehn
0173-863 41, 070-561 39 73

Kristinelundskolan
Anna Boman  
0173-863 32, 072-205 14 95

Edsskolan
Anna Boman  
0173-863 32, 072-205 14 95