Gå till innehållet

Hälsobesök- och vaccinationer

Den medicinska elevhälsan består av en skolläkare och en skolsköterska som arbetar under tystnadsplikt.

Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Skolläkaren hjälper till vid skolrelaterade problem och har tidsbokad mottagning på skolan, bokningen sker via skolsköterskan.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan.

Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt, rygg, syn och hörsel.

Hälsosamtal

Vid hälsosamtalet får eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skoltrivsel och annat som kan påverka hälsan.

Vaccinationer

Alla elever kan få vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. I årskurs 2 kan ditt barn vaccinera sig mot mässling, påssjuka och röda hund. I årskurs 5 kan flickor också välja att vaccinera sig mot livmoderhalscancer (HPV). I årskurs 8 erbjuds en boosterdos av DTP.

Vi vaccinerar ditt barn först efter att du har lämnat ditt samtycke.

Du kan läsa mer om sjukdomarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakt

Alundaområdet

Ekeby och Olandsskolan
Anna Boman
0173-858 09, 070-228 93 75

 

Gimoområdet

Hammarskolan, Vallonskolan och grundsärskolan
Britt-Marie Hedlund
0173-866 94, 867 10, 070-293 96 07

 

Öregrundsområdet

Gräsö och Öregrunds skola
Annika Palm
0173-865 07, 072-530 16 00 

 

Österbyområdet

Österbyskolan
Pamela Rehn
0173-856 08, 070-561 39 73

 

Östhammarsområdet

Ed, Frösåkersskolan och Snesslinge
Ann-Katrin Halsius Sandström 
0173-862 87, 863 27, 072-530 03 88

Kristinelundskolan
Pamela Rehn
0173-856 08, 0705-61 39 73

Bruksgymnasiet
Anita Eliasson
0173-866 08, 070-247 28 22