Gå till innehållet

Logoped

I Östhammars kommun köper vi in del av logopedtjänst från Länslogopedin. Logopedens arbete i grundskolan syftar till att stödja elevernas utveckling, lärande och hälsa. Detta sker genom fortbildning och konsultation på grupp- och individnivå; i första hand rörande kommunikation och språk. Uppdraget är främst förebyggande och hälsofrämjande, och logopeden bidrar till att utveckla kommunikativt tillgängliga lärmiljöer. Logopeden gör i vissa fall utredningar av tex språkstörning.

Har du funderingar när det gäller ditt barns tal- och språkutveckling eller läs- och skrivförmåga kontakta specialpedagogen på skolan.