Gå till innehållet

Logoped

Logopeden arbetar i grundskolan från förskoleklass till årskurs nio med utredning av tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter. En annan viktig arbetsuppgift är handledning och information till skolpersonal och vårdnadshavare när det gäller språklig stimulans och träning.

Har du funderingar när det gäller ditt barns tal- och språkutveckling eller läs- och skrivförmåga kontakta specialpedagogen på skolan.