Gå till innehållet

Särskilt stöd

Om det visar sig att ditt barn behöver särskilda stödåtgärder utreder skolan detta och vid behov kan rektor därefter fatta ett beslut om att upprätta ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet beskriver man vilka insatser skolan ska sätta in för att stötta ditt barn.

Du som vårdnadshavare har tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i upprättandet av åtgärdsprogrammet.

Läs mer om elevers rätt till kunskap och särskilt stöd på Skolverket webbplats