Gå till innehållet

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Som elev är du välkommen till skolkuratorn om du är i behov av att prata med någon. 

Kuratorn hjälper också till att slussa eleven vidare till rätt person eller myndighet om eleven skulle behöva ytterligare stöd.

Alundaområdet

Erika Stavring 
0173-854 24

Gimoområdet

Vallonskolan

Mathias Östlund
0173-866 84, 076-141 01 99

Hammarskolan

Nina Nilsson
0173-867 07

Bruksgymnasiet

Alexzandra Kallioniemi
0173-866 21

Österbyområdet

Österbyskolan

Tobias Forsberg
0173-856 07, 070-222 80 47

Öregrunds- och Östhammarsområdet

Frösåkersskolan

Caroline Schnell
070-291 76 25

Edsskolan och Snesslinge skola

Kurator
0173-853 03

Kristinelundskolan

Anette Ingevall
0173-863 37, 072-231 84 85

Öregrund och Gräsö skola

Anette Ingevall
0173-863 37, 072-231 84 85

Forsmark

Forsmarks gymnasieskola

Tobias Forsberg
0173-856 07