Gå till innehållet

Skolpsykolog i skolan

Våra skolpsykologer ger råd och stöd till personalen på våra  skolor. De bidrar också med specialistkunskaper, i form av bland annat utredningar, som är viktiga för att förstå barnets/elevens förutsättningar och livssituation.

Skolpsykologen arbetar med skolrelaterade problem genom:

  • kartlägger och försöker undanröja hinder för inlärning
  • samrådsmöten med barnet/elevens nätverk av vuxna personer
  • konsultation till lärare kring svårigheter i undervisningen
  • stöd till vårdnadshavare i vårdkontakter och vid behov remiss till BUP eller habilitering

Skolpsykologen utvecklar dessutom verksamheten i skolan och skolan genom:

  • fortbildning
  • konsultation till ledningspersonal
  • utvecklingsarbete på ledningsnivå
  • utvärdering