Gå till innehållet

Specialpedagoger

Specialpedagogerna ska skapa förutsättningar för lärande utifrån elevens skolsituation. De ska också arbeta förebyggande och hälsofrämjande och även handleda andra pedagoger.

Specialpedagogerna arbetar bland annat med att

  • genomföra kartläggningar och utredningar av enskilda elever
  • medverka vid att ta fram åtgärdsprogram och handlingsplaner
  • handleda lärare och övrig personal. 

Specialpedagogerna samarbetar bland annat med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Habiliteringen, Socialtjänsten och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Kontakt

Alundaområdet

Ekeby och Olandsskolan samt förskolorna
Kristina Wickman
0173-858 25, 070-617 27 42

Monica Våhlin
0173-858 25, 070-184 01 98

Gimoområdet

Vallonskolan och Hammarskolan samt förskolorna
Frida Löfgren
0173-866 82

Malin Andersson
072-229 98 61

Öregrundsområdet

Gräsö och Öregrunds skola
Ulrika Joelsson
0173-863 36, 076-836 15 74

Österbyområdet

Österbyskolan
Ulrika Örnehag
0173-856 12

Karin Gillberg 
0173-856 02

Östhammarsområdet

Ed och Snesslinge skola samt förskolorna
Anna-Karin Adler Eriksson
0173-863 60, 072-712 81 80

Frösåkersskolan
Jenny Lemne Larsson
0173-862 96, 070-222 02 04

Kristinelundskolan
Ulrika Joelsson
0173-863 36, 076-836 15 74

Bruksgymnasiet
Madelene Engman
0173-866 47

Monika Johansson
0173-866 19

Förskolorna

Övergripande specialpedagog för förskolorna i kommunen
Elin Eriksson
0173-858 72