Gå till innehållet

Specialpedagoger

Specialpedagogerna ska skapa förutsättningar för lärande utifrån elevens skolsituation. De ska också arbeta förebyggande och hälsofrämjande och även handleda andra pedagoger.

Specialpedagogerna arbetar bland annat med att

  • bistå pedagoger vid kartläggningar och utredningar av enskilda elever
  • medverka till att ta fram åtgärdsprogram och handlingsplaner
  • handleda pedagoger och övrig personal

Specialpedagogerna samarbetar bland annat med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Habiliteringen, Socialtjänsten och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Kontakt

Alundaområdet

Ekeby och Olandsskolan samt förskolorna
Kristina Wickman
0173-858 25, 070-617 27 42

Anna Molarin
0173-858 30

Gimoområdet

Vallonskolan
Hedvig Bolmgren
0173-866 72

Vretaskolan
Anna Hjortsberg
0173-867 15

Öregrundsområdet

Öregrunds skola
Maria Arvidsson
072-231 84 85

Österbyområdet

Österbyskolan
Karin Gillberg 
0173-856 02

Yvonne Kemppi
0173-856 12

Östhammarsområdet

Edsskolan 
Erica Lindman
0173-863 36, 076-836 15 74

Frösåkersskolan
Anna-Karin Adler Eriksson  (samordnare för specialpedagoggruppen)
0173-863 60, 072-712 81 80

Frida Löfgren
0173-866 82, 073-068 74 33

Camilla Bolkegård

Kristinelundskolan
Erica Lindman
0173-863 36, 076-836 15 74

Bruksgymnasiet

Monika Johansson
0173-866 19

Jenny Lemne Larsson
0173-862 96, 070-222 02 04

Förskolorna

Övergripande specialpedagog för förskolorna i kommunen
Elin Eriksson (logoped)
0173-858 72

Johanna Sjöberg
073-067 97 52