Gå till innehållet

Olycksfallsförsäkring

Kommunens alla barn och elever inom barnomsorg, grundskola och gymnasieskola är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

För elever i kommunal vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning (KY) och barn som deltar i öppen förskola gäller försäkringen under verksamhetstid.

Några exempel på vad olycksfallsförsäkringen omfattar:

  • läkekostnader
  • resekostnader
  • tandskadekostnader
  • kristerapi
  • tekniska hjälpmedel
  • rehabiliteringskostnader

Det är viktigt att du anmäler skadan

För att du ska ha möjlighet att få ersättning vid eventuella framtida följdskador är det viktigt att du alltid anmäler skadan. Tänk också på att anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag.

Skadeanmälningsblanketten kan du fylla i på webbplatsen, men du måste skriva ut den och skriva under. Därefter kan du skicka in blanketten per post eller scanna in den och e-posta den till skador@protectorforsakring.se.

Om du har frågor om skadeanmälan 

Det är enklast om du vänder dig direkt till Protectors skadeavdelning på telefon 08-410 637 00 eller via e-post skador@protectorforsakring.se.

Du kan även ställa frågor till barn- och utbildningsförvaltningens kontaktperson i försäkringsfrågor.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring skolan 11 januari 2019

Försäkringsinformation för barn och elever inom för-, grund- och gymnasieskolan samt för elever inom kommunal vuxenutbildning och KY-utbildning

Skadeanmälningsblankett skolan 21 augusti 2015

För anmälan av skada på barn eller elev inom för-, grund- och gymnasieskolan samt för elever inom kommunal vuxenutbildning och KY-utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningens kontaktperson i försäkringsfrågor