Gå till innehållet

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som har barn mellan 1-12 år och har ditt ordinarie arbete under kvällar, nätter och helger kan få barnomsorg på obekväm arbetstid. Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande och du ska ha provat andra möjligheter att ordna din barnomsorg.

Då tillgången på platserna är begränsad görs en individuell prövning i varje enskilt fall.

Hur ansöker jag?

Ansökan gör du på en särskild blankett och bifogar ett intyg/arbetsschema från din arbetsgivare som styrker ditt behov. Du ska också kunna visa att du har försökt att ändra din arbetstid.

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas för högst sex månader i taget, därefter omprövas behovet och du måste komma in med en ny ansökan.

Ansökan om barnomsorg obekväm tid 21 augusti 2015

Använd denna blankett för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer barnomsorg 25 maj 2018

Riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg