Gå till innehållet

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Verksamheten har upphört 31 december 2019

Barn- och utbildningsnämnden tog den 13 juni 2019 beslut om att avveckla verksamheten barnomsorg på obekväm tid (nattis).

Från och med 1 januari 2020 erbjuds inte längre barnomsorg på obekväm tid i Östhammars kommun.