Gå till innehållet

Fritidsklubb

Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds elever i årskurs 4-6 i enlighet med skollagen (annan pedagogisk verksamhet - öppen fritidsverksamhet). Plats i fritidsklubb innebär att ditt barn får vara med i fritidsverksamheten på eftermiddagarna. På loven är verksamheten öppen hela dagen, med undantag del av sommaren då den är helt stängd.

Öppen fritidsverksamhet skiljer sig från vanlig fritidsverksamhet på det sätt att verksamheten bygger på en frivillig medverkan. Barnen är välkomna när de vill under verksamhetens öppettider.

Avgiften för fritidsklubb betalas under perioden januari – maj samt augusti – december, under juni och juli betalar du ingen avgift.

När har fritidsklubben öppet?

Fritidsklubben har öppet alla vardagar mellan 13.30-17.00.
Del av sommaren kommer verksamheten hålla stängt.

Var finns fritidsklubb?

Gimoområdet
Vallonskolan

Östhammarområdet

Frösåkersskolan

Kontakter