Gå till innehållet

Pedagogisk omsorg

1. Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg drivs i kommunal regi samt av enskilda utförare  i egna hem och till viss del i lokal. Barnen är i åldrarna ett till sex år. Tonvikten ligger på lek och lärande, där utevistelsen har stor betydelse.

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.

Vill du ansöka om plats använd E-tjänst barnomsorg