Gå till innehållet

Stängningsdagar

För att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling stänger förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

Läsåret 2020/2021 har vi stängt följande dagar:

13 augusti 2020
14 augusti 2020
11 januari 2021
11 juni 2021

Behov av omsorg på en stängningsdag tillgodoses genom samarbete med annan förskola/fritidshem i kommunen. Förälder anmäler behov till respektive rektor.

Ingen avgiftsreducering sker vid stängningsdagar och semester då avgiften uttages för kontrakterad placeringstid (avtalstiden), placeringen är att betrakta som ett platsabonnemang som löper på tolv (12) månader om året.

Kontakter