Gå till innehållet

Stängningsdagar

För att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling stänger förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

Läsåret 2022/2023 har vi stängt följande dagar:

15 augusti 2022
30 september 2022
9 januari 2023
12 juni 2023

Läsåret 2023/2024 har vi stängt följande dagar:

Måndag 14 augusti 2023
Fredag 29 september 2023
Måndag 8 januari 2024
Fredag 14 juni 2024

Avvikande stängningsdagar för förskolorna i Östhammar som har stängt följande datum:
Torsdag 31 augusti 2023
Fredag 1 september 2023
Måndag 8 januari 2024
Fredag 14 juni 2024

Behov av omsorg på en stängningsdag tillgodoses genom samarbete med annan förskola/fritidshem i kommunen. Förälder anmäler behov till respektive rektor.

Ingen avgiftsreducering sker vid stängningsdagar och semester då avgiften uttages för kontrakterad placeringstid (avtalstiden), placeringen är att betrakta som ett platsabonnemang som löper på tolv (12) månader om året.

Kontakter