Gå till innehållet

Läs och lovdagar

Följande läsårstider gäller för dig som går i grundskolan, grundsärskolan och på Bruksgymnasiet.

Vårterminen 2021

Vårterminen startar tisdagen den 12 januari och slutar torsdagen den 10 juni 2021.

Lovdagar

Sportlov 22 - 26 februari 2021 (vecka 8)
Påsklov 29 mars - 1 april 2021 (vecka 13)
Lovdag fredag 30 april 2021
Lovdag fredag 14 maj 2021

Stängningsdagar fritidshem och förskolor

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg har stängt fyra dagar per år för att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling. Läs mer här.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till klasslärare/mentor i god tid före ledigheten.

Ansökan om ledighet för elev grundskolan 21 augusti 2015

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår

Ansökan om ledighet för elev Bruksgymnasiet 12 september 2017

Bruksgymnasiets rutiner och blankett för ledighetsansökan