Gå till innehållet

Läs och lovdagar

Följande läsårstider gäller för dig som går i grundskolan, grundsärskolan och på Bruksgymnasiet. Läsårstider för Forsmarks skola hittar du på deras egen webbplats.

Vårterminen 2020

Vårterminen startar torsdagen den 9 januari och slutar tisdagen den 9 juni 2020.

Lovdagar

Sportlov 17 februari – 21 februari 2020 (vecka 8)
Påskolv 6 april – 9 april 2020 (vecka 15)
Lovsdag torsdag 30 april 2020
Lovdag fredag 22 maj 2020

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till klasslärare/mentor i god tid före ledigheten.

Ansökan om ledighet för elev grundskolan 21 augusti 2015

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår

Ansökan om ledighet för elev Bruksgymnasiet 12 september 2017

Bruksgymnasiets rutiner och blankett för ledighetsansökan