Gå till innehållet

Elev- och föräldrainflytande

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att du som elev eller förälder är med och påverkar skolans utveckling.

Elevinflytande

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever, är det viktigt att du som elev har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling. Skolorna arbetar med elevinflytande på flera sätt.

På klassrådet har du möjlighet att diskutera frågor om hur du vill ha det i klassen och skolan. På elevrådet pratar eleverna om hur alla elever vill att det ska vara på skolan. Rektorn har regelbunden kontakt med elevrådet för att lyssna på deras åsikter.

Föräldrasamverkan

Varje skola har ett forum för samråd som är till för att informera elever och vårdnadshavare. Där kan du komma med synpunkter och ge förslag på frågor som ännu inte är beslutade.