Gå till innehållet

Förskoleklass

Från och med det år ditt barn fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Du hittar information om läs- och lovdagar här

Val av skola

Ditt barn erbjuds plats utifrån det upptagningsområde där du bor. Du kan välja annan skola för ditt barn, men då gäller särskilda regler för skolskjuts. Här hittar du vilka regler som gäller för skolskjuts vid val av annan skola.

Tidigare skolstart

Du kan också välja att ditt barn börjar direkt i årskurs 1. Beslut om detta fattas av rektor.

Plats på fritidshem eller i familjedaghem

Du ansöker via E-tjänst barnomsorg senast den 31 mars.