Gå till innehållet

Fritidshem

Fritidshemmet är en plats för ditt skolbarn att vara på före och efter skoltid samt under lovdagar medan du arbetar eller studerar. 

Ditt barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.  Alla fritidshem ligger i anslutning till skolan. Som ett alternativ till fritidshem kan du på vissa orter välja enskilda familjedaghem (enskild pedagogisk omsorg).

När har fritidshemmen öppet?

Fritidshemmen har öppet alla vardagar mellan 06.00–18.00.

Här ser du vilka skolor som har fritidshem:

Alundaområdet

Ekeby skola
Olandsskolan

Gimoområdet

Vretaskolan

Öregrundsområdet

Öregrunds skola

Österbyområdet

Österbyskolan

Östhammarsområdet

Edsskolan
Kristinelundskolan

Riktlinjer barnomsorg 4 juli 2023

Riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg. Inskrivningsriktlinjer.

Kontakter