Gå till innehållet

Modersmål i grundskolan

Pratar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsundervisning och få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund. Huvudansvaret för ditt barns kunskaper i sitt modersmål har du som vårdnadshavare. Skolans undervisning är ett komplement.

Har ditt barn rätt till undervisning?

Har minst en av vårdnadshavarna ett annat modersmål än svenska som dagligt umgängesspråk och språket används dagligen, så kan ditt barn få undervisning i språket.
Detta gäller dock endast under förutsättning att det finns minst fem elever anmälda i det aktuella språket och att det finns lämpliga lärare.

Om ditt barn tillhör de nationella minoritetsspråken i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska har barnet rätt till undervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet, oavsett antal elever. Detsamma gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

Om undervisningen

Undervisningen kan antingen vara i grupp med lärare eller på distans om det inte finns lärare tillgängliga.

Anmälan och uppsägning

Sista dag att ansöka till modersmål för nästkommande läsår är den 30 april. Anmälningsblankett till modersmålsundervisningen publiceras på Unikum den 1 april.

Du kan när som helst säga upp undervisning för modersmålet. Uppsägningen ska göras skriftligen på nedan blankett och skickas till skolan.