Gå till innehållet

Modersmål i grundskolan

Pratar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning och få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund. Huvudansvaret för ditt barns kunskaper i sitt modersmål har du som vårdnadshavare. Skolans undervisning är ett komplement. Undervisningen kan antingen ske enskilt eller i grupp. De flesta av våra modersmålselever får undervisning av kommunens egna modersmålslärare medan andra får sin undervisning på distans.

Har ditt barn rätt till undervisning?

Har minst en av vårdnadshavarna ett annat modersmål än svenska som dagligt umgängesspråk och språket används dagligen, så kan ditt barn få undervisning i språket.
Detta gäller dock endast under förutsättning att det finns minst fem elever anmälda i det aktuella språket och att det finns lämpliga lärare.

Nationella minoritetsspråken

Om ditt barn däremot tillhör något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska så gäller inte kraven som nämns ovan. Barn som tillhör de nationella minoritetsspråken har rätt till undervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet och det krävs inte att barnet har några förkunskaper. Det finns heller inte något krav på ett visst antal elever för att modersmålsundervisningen ska anordnas.

Vill du veta mer om modersmålsundervisning? Läs mer på Skolverket:
Skolverkets informationssida om modersmålsundervisning »

Anmälan till modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning sker genom blanketten nedan. Du kan antingen skriva ut den själv, eller hämta den på skolexpeditionen. Ifylld blankett lämnas till lärare eller administratör på skolan.

När ansökan är behandlad kommer du att få ett beslut om huruvida ansökan beviljas eller inte. Ansökan kan göras under hela läsåret, men i en del fall kan man behöva vänta till starten av nytt läsår innan undervisningen kan komma igång. En beviljad ansökan behöver inte förnyas för varje läsår.

Välkommen med din ansökan!