Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Val av skola

Val av skola i Östhammars kommun

Ditt barn får automatiskt plats på en skola utifrån det upptagningsområde där du bor, så kallad anvisad skola, men du har som vårdnadshavare möjlighet att väja en annan skola.

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den anvisade tar du kontakt med den önskade skolans rektor.

Val av skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun kontaktar du rektor på den skolan. När beslut är taget informera nuvarande rektor om att ni kommer att byta skola.

Här hittar du information om vilka regler som gäller för skolskjuts vid val av annan skola.

Kontakter