Gå till innehållet

Betyg och behörighet

Ditt slutbetyg för årkurs 9 är avgörande för antagningen och dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

Betyg Värde
A 20 poäng
B 17,5 poäng
C 15 poäng
D 12,5 poäng
E 10 poäng
F 0 poäng

Om du har betyg i moderna språk som språkval lägger läggs detta betyg till dina övriga 16 bästa betyg. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340. 

Behörighet

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Yrkesprogram

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen.

Högskoleförberedande program

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkända betyg i minst nio andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt tolv ämnen.

För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet- och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet är de nio ämnena valfria.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till yrkesprogram eller högskoleförberedande program kan du anmäla intresse till något av introduktionsprogrammen: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ  eller språkintroduktion.

Programinriktat val

För att vara behörig till Programinriktat val krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen. Du är även behörig om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.