Gå till innehållet

Betyg och behörighet

Ditt slutbetyg för årkurs 9 är avgörande för antagningen, och dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

Betyg Värde
A 20 poäng
B 17,5 poäng
C 15 poäng
D 12,5 poäng
E 10 poäng
F 0 poäng

Om du har betyg i moderna språk som språkval lägger läggs detta betyg till dina övriga 16 bästa betyg. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340. 

Behörighet

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du minst ha betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och minst 9 andra ämnen.

För att vara behörig till Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen.

För att vara behörig till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till yrkesprogram eller högskoleförberedande program kan du anmäla intresse till något av introduktionsprogrammen; programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ  eller språkintroduktion.

Programinriktat val

För att vara behörig till Programinriktat val krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen. Du är även behörig om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Du hittar mer information om alla utbildningar på Utbildningsinfos webbplats