Gå till innehållet

Betyg och behörighet

Ditt slutbetyg för årkurs 9 är avgörande för antagningen, och dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

Betyg Värde
A 20 poäng
B 17,5 poäng
C 15 poäng
D 12,5 poäng
E 10 poäng
F 0 poäng

Om du har betyg i moderna språk som språkval lägger läggs detta betyg till dina övriga 16 bästa betyg. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340. 

Behörighet

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du minst ha betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och minst 9 andra ämnen.

För att vara behörig till Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen.

För att vara behörig till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Programinriktat individuellt val

För att vara behörig krävs godkänt i svenska eller svenska som andra språk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen alternativt godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och tre andra ämnen.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till yrkesprogram eller högskoleförberedande program kan du anmäla intresse till preparandutbildning, yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

Du hittar mer information om alla utbildningar på Utbildningsinfos webbplats