Gå till innehållet

Läs- och lovdagar

Följande läsårstider gäller för dig som går i grundskolan, grundsärskolan och på Bruksgymnasiet.

Vårterminen 2022

Vårterminen startar tisdagen den 11 januari och slutar torsdagen den 9 juni 2022.

Lovdagar

Måndag 21 februari – fredag 25 februari 2022 (vecka 8)
Måndag 11 april – torsdag 14 april 2022 (vecka 15)
Lovdag fredag 27 maj 2022

Stängningsdagar fritidshem och förskolor

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg har stängt fyra dagar per år för att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling. Läs mer här.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till klasslärare/mentor i god tid före ledigheten.

Ansökan om ledighet för elev grundskolan 10 november 2021

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår

Ansökan om ledighet för elev Bruksgymnasiet 12 september 2017

Bruksgymnasiets rutiner och blankett för ledighetsansökan