Gå till innehållet

Elevresor, reseersättning & inackorderingstillägg gymnasieskolan

Resor till gymnasieskola inom Uppsala län

Huvudregeln är att elever i gymnasieskolan får ersättning för resa om avståndet mellan elevens bostad och skola överstiger sex km. Det är den kortaste gång-, cykel- eller bilvägen från bostaden till skolan som räknas. Med bostad avses i detta fall den bostad där eleven är folkbokförd. Ersättning för elevresor lämnas endast från folkbokföringsadressen.

Ersättningen är i grunden att gymnasieelev får skolkort/busskort. Du kan få ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.

Mer information finns i dokumentet Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor.

Skolkort/busskort

För gymnasieelev behövs ingen ansökan om elevresa göras.

1:a års elever – Utifrån uppgifter från antagningsenheten, som vi får i början av juli, beviljar vi busskort till dig som uppfyller kraven för detta. 

Du som redan går i gymnasiet – Du får busskort beviljad utifrån uppgifter vi har om vilken gymnasieskola du gått läsåret 22/23 och om du uppfyller kraven.

Byter du gymnasieskola, kommer in på ett annat val eller flyttar in till Östhammars kommun under sommaren/under läsåret 23/24  – Då behöver du kontakta Östhammar Direkt 0173-86 000 och meddela det. De uppgifter som vi behöver är ditt namn, personnummer, vilken gymnasieskola du ska gå på samt vilket program. Då skrivs du in i vårt elevsystem och därefter kan vi koppla på ett skolkort.

Läs mer om skolkort på UL:s webbplats.

Sök reseersättning till gymnasieskola utanför Uppsala län

Om du går i en gymnasieskola som ligger utanför Uppsala län och har minst sex kilometers resväg mellan bostad och skola har du rätt till reseersättning. Du kan få ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.

Du ansöker om reseersättning på blanketten Ansökan om reseersättning.

Sök inackorderingstillägg för studier vid kommunal gymnasieskola

Om du har mer än 1,5 timmes resväg till skolan och väljer att flytta närmare kan du söka inackorderingstillägg för boende, uppehälle och resor till och från hemmet. Inackorderingstillägg kan du få till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år. Du får inte ha busskort från skolan om du ska få inackorderingstillägg.

Du ansöker om inackorderingstillägg på blanketten Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelev

Hur mycket pengar du får beror på hur långt du har till studieorten.

Avstånd till studieorten  Belopp per månad 
Under 10 mil  1 750 kr
10–30 mil 2 100 kr
Över 30 mil 2 625 kr

Studier vid en fristående gymnasieskola

Om du ska studera vid en fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Mer information hittar du på Centrala studiestödsnämndens webbplats

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor gymnasieskolan 29 mars 2023

Här hittar du riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor gymnasieskolan.