Gå till innehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en praktisk del av lärarutbildningen som lärarstudenter gör på förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen handleds studenterna av VFU-handledare som arbetar som lärare i våra skolor och förskolor. Kommunen samarbetar med lärarutbildningar vid olika universitet och högskolor, och tar varje termin emot lärarstudenter ute i verksamheterna.

Kommunens samordnare arbetar med att placera studenter på kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och fritidshem och fungerar som en länk mellan universitetet, lärarstudenter, kommunens rektorer och VFU-handledare.

VFU-samordnare