Gå till innehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en praktisk del av lärarutbildningen som lärarstudenter gör på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Kommunen samarbetar med lärarutbildningen vid Uppsala universitet och tar varje termin emot lärarstuderande ute i verksamheterna. Ett fåtal lärarstudenter kommer även från andra lärarhögskolor.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen handleds studenterna av VFU-handledare som arbetar som lärare i våra skolor och förskolor.

Kommunens samordnare arbetar med att placera studenter på kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och fritidshem och fungerar som en länk mellan universitetet, lärarstudenter, kommunens rektorer, förskolechefer och VFU-handledare.

VFU-samordnare