Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Ansökan om skolskjuts

När behöver jag ansöka om skolskjuts?

 Du behöver ansöka om skolskjuts:

 • Första gången ditt barn är i behov av skolskjuts
 • Om ditt barn är inskriven på fritidshem eller familjedaghem och också är i behov av skolskjuts de tillfällen ditt barn inte nyttjar sin barnomsorg.
 • Om ditt barn bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda adresserna inom kommunen (bor en av vårdnadshavaren utanför kommunen har ditt barn inte rätt till skolskjuts)
 • Om ditt barn har en funktionsnedsättning, eller om trafikförhållandena är svåra eller det finns andra särskilda omständigheter

Om ditt barn en gång blivit beviljad skolskjuts enbart på grund av avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och elevens anvisade skola behövs ingen ansökan göras igen.
Tänk på att avståndskravet mellan hemmet och den anvisade skolan samt mellan hemmet och skolskjutshållplats ändras med stigande ålder. Då kommer inte busskort längre att skickas ut automatiskt eller taxi beviljas. I dessa fall behöver du ansöka om skolskjuts.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om skolskjuts fyller du i någon av blanketterna nedan och skickar in till sektor Verksamhetsstöd Ekonomi. 

Om ditt barn beviljas skolskjuts

Blir ditt barn beviljad skolskjuts så får du ett brev hemskickat med information. Ditt barn kan beviljas skolskjuts i tre olika former:

 1. Skolskjuts med busskort
  Busskort skickas då med post från UL. På UL:s hemsida kan du lästa mer om skolkort.
  Mer information om skolskjuts med buss hittar du här:
  - Information om skolskjutstrafik med buss i Östhammars kommun
  - Så här åker vi skolbuss i Östhammars kommun
 2. Skolskjuts med taxi
  Med beslutet så medföljer ett informationsblad där ni får alla uppgifter om t.ex. kontaktinformation till taxi och hur ni får reda på skoltaxins tider.
 3. Skolskjuts med buss och taxi
  Ibland behövs skolskjuts både med buss och taxi. Då är ni berörda av båda punkterna ovan.

Om ditt barn får avslag på skolskjutsansökan

Om ditt barn får avslag på skolskjutsansökan skickas beslutet rekommenderat med post. Du kommer att få en avi hem med posten för att hämta ut beslutet hos ditt postombud. I beslutet finns motivering till beslutet samt information om hur du ska gå tillväga om du önskar överklaga beslutet.

Om du vill veta mer eller har frågor

På sidan Regler för skolskjuts kan du läsa mer om vad som står i våra skolskjutsriktlinjer. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst Östhammar Direkt på 0173-860 00 eller osthammardirekt@osthammar.se

Ansökan om skolskjuts 20 april 2021

Ansökan ska förnyas varje år

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 20 april 2021

Ansökan ska förnyas varje år