Gå till innehållet

Ansökan om skolskjuts

Här kan du som vårdnadshavare med barn i åldern 6-15 ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst och läsa om vilka regler som gäller. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller taxi. 

Ansökan om skolskjuts

Från och med 1 april 2024 ansöker du med barn i grundskolan om skolskjuts via vår e-tjänst. Du ansöker med hjälp av bank-id. Om du saknar bank-id, eller vill ansöka genom ansökningsblankett behöver du vända dig till Östhammar Direkt 0173-860 00. Du får då en ansökan hemskickad till din folkbokföringsadress.

Det behövs en ansökan per barn och läsår. Besked om skolskjuts skickas med e-post. Om ditt barn får avslag på skolskjutsansökan finns motivering till beslutet samt information om hur du ska gå tillväga om du önskar överklaga beslutet. Beviljas ditt barn skolskjuts skickas skolkortet hem till folkbokföringsadressen inför skolstart. Upplands lokaltrafik kommer börja skicka ut skolkorten under vecka 32. Blir ditt barn beviljat skolskjuts med taxi kommer taxibolaget kontakta dig före skolstart.

Om du ansöker före 1 juni kommer ansökan hinna hanteras före skolstart. Ansökningar tas dock emot under hela läsåret. 

Om du vill veta mer eller har frågor

På sidan Regler för skolskjuts kan du läsa mer om vad som står i våra skolskjutsriktlinjer. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst Östhammar Direkt på 0173-860 00 eller osthammardirekt@osthammar.se

Kontakter