Gå till innehållet

Resor till gymnasieskola

Resor till gymnasieskola inom Uppsala län

Du som går eller ska börja i gymnasiet och är berättigad ett busskort kommer att få ett skolkort hemskickat till din folkbokföringsadress innan skolstart. Ingen ansökan behövs utan busskort aktiveras utifrån uppgifter från antagningsenheten.

För att vara berättigad ett busskort ska du ha 6 km eller mer mellan hemmet och skolan, det är den kortaste gång-, cykel- eller bilvägen från bostaden till skolan som räknas. Du kan få ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år. Mer information finns i dokumentet Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor.

Läs mer om skolkort på UL:s webbplats 

Sök reseersättning till gymnasieskola utanför Uppsala län

Om du går i en gymnasieskola som ligger utanför Uppsala län och har minst sex kilometers resväg mellan bostad och skola har du rätt till reseersättning. Du kan få ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.

Du ansöker om reseersättning på blanketten Ansökan om reseersättning.

Sök inackorderingstillägg för studier vid kommunal gymnasieskola

Om du har mer än 1,5 timmes resväg till skolan och väljer att flytta närmare kan du söka inackorderingstillägg för boende, uppehälle och resor till och från hemmet. Inackorderingstillägg kan du få till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år. Du får inte ha busskort från skolan om du ska få inackorderingstillägg.

Du ansöker om inackorderingstillägg på blanketten Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelev

Hur mycket pengar du får beror på hur långt du har till studieorten.

Avstånd till studieorten  Belopp per månad 
Under 10 mil  1 587 kr
10–30 mil 1 904 kr
Över 30 mil 2 380 kr

Studier vid en fristående gymnasieskola

Om du ska studera vid en fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Mer information hittar du på Centrala studiestödsnämndens webbplats

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor gymnasieskolan 21 augusti 2015

Obs! Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-25 att göra förändringar i nuvarande riktlinjer som innebär att endast elever mottagna i första hand kommer att beviljas inackorderingsbidrag. Dessa förändringar kommer att gälla från hösten 2021. Riktlinjerna nedan är ej uppdaterade med förändringarna.