Gå till innehållet

Så lämnar du synpunkter eller klagomål på kommunens förskolor och skolor

Inom Östhammars kommun ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Så här gör du för att lämna synpunkter eller klagomål på kommunens förskolor och skolor:

     
 

1. Kontakta förskola eller skola

 
 

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.I första hand kontaktar du lärare/mentor/pedagog. Om du inte får den hjälp du behöver pratar du med förskolans rektor eller skolans rektor.

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola eller skola ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller rektor som är ansvarig för verksamheten. 

 
 

 2. Kontakta Barn- och utbildningskontoret

 
 

Om du har vänt dig till både lärare/personal och till rektor utan att dina frågor fått en lösning kan du vända dig till förvaltningens Barn- och utbildningskontor via vårt formulär, formuläret hittar du här Här kan du lämna synpunkter eller klagomål på utbildning eller barnomsorg

Inkomna synpunkter eller klagomål diarieförs och blir en allmän handling som kan lämnas ut. Uppgifter som omfattas av sekretess tas bort om handlingen lämnas ut.

Så hanterar vi synpunkter

När du skickar in formuläret registreras och diarieförs dina synpunkter hos oss. Synpunkterna redovisas till Barn- och utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Dina inskickade synpunkter blir en offentlig handling. Det betyder att vem som helst kan begära ut dem enligt offentlighetsprincipen. Det gäller inte om synpunkterna av någon anledning blir sekretessbelagda.

Du kan vara anonym

Du som vill kan lämna dina synpunkter anonymt genom att inte ange ditt namn eller dina kontaktuppgifter i formuläret. Om du är anonym kan vi inte ge dig någon återkoppling.

 
 

3. Kontakta Skolinspektionen

 
 

Om du fortfarande upplever att dina frågor inte har kunnat lösas kan du vända dig till Skolinspektionen

 
     
Lämna synpunkter på kommunens förskolor och skolor