Gå till innehållet

Lämna synpunkter eller klagomål på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

I första hand ska du vända dig till den person eller verksamhet som ärendet gäller och diskutera, på så vis kan vi tillsammans lösa många frågor. Vill du lämna en formell synpunkt eller ett klagomål så följer du instruktionerna i de olika stegen nedan.

1. Kontakta förskola eller skola

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

I första hand kontaktar du lärare/mentor/pedagog. Om du inte får den hjälp du behöver pratar du med förskolans rektor eller skolans rektor.

Förskolor i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till de kommunala förskolorna  

Familjedaghem i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till de kommunala familjedaghemmen

Grundskolor i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till de kommunala grundskolorna

Gymnasieskolor i Östhammars kommun

Bruksgymnasiet är den enda kommunala gymnasieskolan i kommunen. Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida:

Bruksgymnasiets webbplats 

Vuxenutbildning i Östhammars kommun

Östhammars kommuns vuxenutbildning bedrivs i Gimo och kontaktuppgifter till dem hittar du på deras hemsida:

Vuxenutbildningens hemsida

Kulturskolan i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till Kulturskolan

Skolor i annan kommun eller fristående verksamhet

I Östhammars kommun finns två fristående skolor och det är Vattenfallgymnasiet och Wilhelm Haglunds gymnasium, WHG. Gäller din synpunkt dem så hittar du deras kontaktuppgifter här:

Vattenfallgymnasiets webbplats

Wilhelm Haglunds gymnasiums webbplats

I Östhammars kommun finns flera fristående eller enskilda familjedaghem som bedriver pedagogisk omsorg. Deras kontaktuppgifter hittar du här:

Enskilda familjedaghem i Östhammars kommun 

Gäller din synpunkt en verksamhet som bedrivs av en annan kommun eller annan organisation/annat företag (friskolor) så kontaktar du den berörda kommunen eller organisationen/företaget för att få information om kontaktuppgifter.