Gå till innehållet

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

I första hand ska du vända dig till den person eller verksamhet som ärendet gäller och diskutera, på så vis kan vi tillsammans lösa många frågor. Vill du lämna en formell synpunkt eller ett klagomål så följer du instruktionerna i de olika stegen nedan.

2. Kontakta ansvarig verksamhetschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Om du inte får den hjälp du behöver av rektor eller förskolechef så kan du vända dig till ansvarig verksamhetschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Om barnet/eleven går i en fristående verksamhet eller i annan kommun så vänder du dig till det företag, den kommun eller organisation som driver verksamheten.

Förskolor och familjedaghem i Östhammars kommun

Verksamhetschef för kommunala förskolor och familjedaghem i Östhammars kommun är Anne Lee Larsson, 0173-862 68 AnneLee.Larsson@osthammar.se  

Grundskolor i Östhammars kommun

Verksamhetschef för grundskolorna och Kulturskolan i Östhammars kommun är Lisbeth Bodén, 0173-861 63 Lisbeth.Boden@osthammar.se

Gymnasieskolor i Östhammars kommun

Verksamhetschef för Bruksgymnasiet är Zara Järvström, 0173-866 06 Zara.Jarvstrom@osthammar.se

Verksamhetschef för Forsmarks skola är Fredrik Jansson, 070-799 38 47 fja@forsmarksskola.se

Vuxenutbildning i Östhammars kommun

Verksamhetschef för Vuxenutbildningen är Zara Järvström, 0173-866 06 Zara.Jarvstrom@osthammar.se

Skolor i annan kommun eller fristående verksamhet

Enskilda familjedaghem

För samtliga enskilda fristående familjedaghem i Östhammars kommun så är det C-Företaget som är huvudman. Har du synpunkter eller klagomål på ett enskilt familjedaghem så vänder du dig till C-Företagets huvudkontor, kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Wilhelm Haglunds gymnasium

Gäller din synpunkt WHG så hittar du deras kontaktuppgifter på Wilhelm Haglunds Gymnasiums webbplats

Annan kommun eller fristående verksamhet

Gäller din synpunkt en verksamhet som bedrivs av en annan kommun eller annan organisation/annat företag (friskolor) så kontaktar du den berörda kommunen eller organisationen/företaget för att få information om kontaktuppgifter.