Gå till innehållet

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är en 4 årig frivillig utbildning som du kan välja när du har avslutat grundsärskolan.

Östhammars kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan du erbjuds utbildningen genom samverkansavtal med Uppsala och Tierps kommun.

Kontakter