Gå till innehållet

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är en fyraårig frivillig utbildning som du kan välja när du har avslutat grundsärskolan.

Östhammars kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan du erbjuds utbildningen genom samverkansavtal med Uppsala och Tierps kommun.

Kontakter