Gå till innehållet

Utbildningar på Vuxenutbildningen

Kommunal vuxenutbildning

Grundläggande kurser

Motsvarar den nioåriga grundskolan och riktar sig till dig som är 20 år och behöver förbättra dina kunskaper i att läsa, skriva och räkna eller till dig som har ofullständig grundskola eller kort utbildning från ett annat land.

Gymnasiala kurser

Du som har fyllt 20 år har möjlighet att läsa in kurser på gymnasial nivå. Du kan välja att läsa kurserna dagtid på Bruksgymnasiet i Gimo eller att läsa kurserna på distans.

Du som är folkbokförd i Östhammars kommun och vill läsa en utbildning/kurs på gymnasial nivå i annan kommun måste skicka din ansökan till oss på vuxenutbildningen för godkännande.

Yrkesutbildningar

I regionen erbjuds flera yrkesutbildningar.

Svenska för invandrare - sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare vänder sig till dig med annat modersmål än svenska och ger grundläggande kunskaper i svenska språket.

Komvux som anpassad utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som fyllt 20 år och ger kunskaper motsvarande de som ges i den anpassade grundskolan och i de nationella programmen för anpassad gymnasieskola.

 

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri.

Besök Vuxenutbildningens hemsida för mer information.

Relaterade länkar