Gå till innehållet

Utbildningar på Vuxenutbildningen

Grundläggande vuxenutbildning

Motsvarar den nioåriga grundskolan och riktar sig till dig som behöver förbättra dina kunskaper i att läsa, skriva och räkna eller till dig som har ofullständig grundskola eller kort utbildning från ett annat land.

Gymnasiekurser

Du har möjlighet att läsa in kurser på gymnasienivå. Du kan välja att läsa kurserna dagtid på Bruksgymnasiet i Gimo eller att läsa kurserna på distans. Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri.

Du som är folkbokförd i Östhammars kommun och vill läsa en utbildning/kurs på gymnasienivå i annan kommun måste skicka din ansökan till oss på vuxenutbildningen för godkännande.

Högskolestudier på distans

Du kan läsa en utbildning vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Sverige på distans. Är du bosatt i Östhammars kommun kan du göra din tentamen på Lärcentrum i Gimo. 

Yrkesutbildningar

I regionen erbjuds flera yrkesutbildningar. 

Lärvux

Lärvux är en egen skolform som vänder sig till dig som fyllt 20 år, har rätt till daglig verksamhet och vill komplettera din utbildning. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program.

Relaterade länkar