Gå till innehållet

SFI, Svenska för invandrare

Svenskundervisningen för invandrare (SFI) gör det möjligt för vuxna invandrare att skaffa sig grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen anordnas som kurser.

Du kan kombinera studierna med praktik, förvärsarbete eller annan sysselsättning. 

SFI-undervisningen i Östhammars kommun bedrivs i vuxenutbildningens lokaler vid Bruksgymnasiet i Gimo. 

Det finns tre studievägar

Den grundläggande utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar indelade i fyra olika kurser; A, B, C och D.

Studieväg 1

Är främst för dig som inte har gått så många år i skola i ditt hemland. Du läser i lugn studietakt. Målet är att få betyg på B-kursen. När du är klar med B-kursen kan du välja att fortsätta på studieväg 2.

Studieväg 2

För dig som har studerat mellan 6 och 9 år i ditt hemland. Målet är att få betyg på C-kursen sedan kan du fortsätta att läsa på studieväg 3.

Studieväg 3

För dig som läst på gymnasiet eller högskolan i ditt hemland. Du läser i en snabb studietakt. Målet är att få betyg på D-kursen.

Hur du ansöker

För att söka till SFI krävs att du är skriven i Östhammars kommun, är över 16 år och att du har fått ett permanent personnummer. 

Kontakter