Gå till innehållet

SFI, Svenska för invandrare

Svenskundervisningen för invandrare (SFI) gör det möjligt för vuxna invandrare att skaffa sig grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen anordnas som kurser.

Du kan kombinera studierna med praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. 

SFI-undervisningen i Östhammars kommun bedrivs i vuxenutbildningens lokaler vid Bruksgymnasiet i Gimo. 

Det finns tre studievägar

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D.

Studieväg 1 är främst för dig som inte har gått så många år i skola i ditt hemland och innehåller kurserna A, B, C och D.

studieväg 2 är för dig som har studerat mellan 6 och 9 år i ditt hemland och innehåller kurserna B, C och D.

studieväg 3 är för dig som läst på gymnasiet eller högskolan i ditt hemland och innehåller kurserna C och D.

Hur du ansöker

För att söka till SFI krävs att du är skriven i Östhammars kommun, är över 16 år och att du har fått ett permanent personnummer.