Gå till innehållet

Validering på Vuxenutbildningen

Validering inom vårdyrken

Validering innebär en bedömning, värdering och ett erkännande av kunskaper och kompetens som du har inom ett yrkesområde, där du saknar betyg eller utbildningsbevis.

Validering är en process för att identifiera befintliga kunskaper till skillnad från prövning som är ett prov vid ett tillfälle mot ett givet mål. Du kan förkorta delar av utbildningstiden genom att validera kurser i stället för att läsa in det du redan känner till.

Relaterade länkar