Gå till innehållet

Barn och unga

Barns rättigheter blir lag 2020 29 november 2019

Den 1 januari 2020 blir Förenta nationers (FN) Barnkonvention svensk lag. Nu startar vi upp arbetet med att uppfylla barnkonventionen i alla våra verksamheter i Östhammars kommun. Läs mer