Gå till innehållet

Malin jobbar för att göra ungdomar mer delaktiga

”Här vill jag bo!”. Så tänkte Malin Arrendell första gången hon besökte skärgården i Östhammars kommun. Och så blev det. Kärleken vid första intrycket fick henne att skicka iväg en spontanansökan till ett vikariat som ungdomssamordnare och på den vägen är det. Nu jobbar hon med att stärka ungdomars delaktighet, deras rätt att uttrycka sin mening och att skapa trygga mötesplatser.

 Malin är uppväxt på en mindre ort utanför Linköping. Hon minns tonårstiden och hur det var att inte ha någonstans att hänga på sin fritid. Efter att ha läst kandidatprogrammet Kultur, samhälle och mediegestaltning blev Malin projektledare och producent. Hon jobbade som vikarierande lärare ett tag innan hon hittade jobbet som ungdomssamordnare i Östhammar. Det kan exempelvis innebära att marknadsföra aktiviteter och jobba med olika projekt för unga.

  – Ett exempel är en ny app, en digital mötesplats för ungdomar som syftar till att visa upp kommunens verksamhet samt öka ungdomars inflytande och delaktighet, berättar Malin.

En trygg plats för alla

Att skapa möjlighet för ungdomar att påverka frågor som berör dem står högt på dagordningen för Malin, som har lätt för att spegla sig i ungdomarna.
  – De är både kloka och kräsna, har hög energi och tänker att allt är möjligt, säger hon.
Väggen i den del av kulturhuset Storbrunn som är ungdomsgård pryds av färgglada symboler i form av transgender- och hbtq*-flaggor. Det var bland det första Malin hängde upp på ungdomsgården för att visa att mötesplatsen ska vara en trygg plats för alla, fri från attityder om olikheter och mer än ett ställe att spela biljard på. Helst skulle hon vilja att all personal utbildades i hbtq-frågor, att verksamheten certifierades och se en Prideflagga vid kommunhuset. 

Bra och moderna idéer

Malin har varit med och tagit fram en ny policy och riktlinjer för hur vi ska bli bättre på att beakta barn och ungas rättigheter till inflytande och delaktighet, allt utifrån barnkonventionen.
  – Vi måste bli bättre på att låta ungdomar ta plats. Det har hittills gjorts för lite för att låta ungdomar vara med och tycka, säger hon.
Men nu är det slut på det. Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari i år och det ställer nya krav, inte minst på svenska kommuner som har ett stort ansvar att låta ungdomar vara delaktiga i samhällsplaneringen.
  – Social- samt Barn- och utbildningsförvaltningen är generellt bra på det men andra förvaltningar är tyvärr desto sämre, säger Malin.
Hon menar att unga har bra och moderna idéer som inte är inrutade i det byråkratiska ”det-måste-vara-så-här-tänket” och att de kan vara en stor inspirationskälla.
  – Att fler respekterar och lyssnar på deras åsikter är en del av innehållet i barnkonventionen och även i den nya policyn, säger Malin.

Ingen "hyllvärmare"

Policyn och de nya riktlinjerna ska fungera som stöd i det utvecklade arbetet med barnkonventionen i kommunen.
  – En barnkonsekvensanalys ska användas som ett filter i alla våra verksamheter, där vi behöver ställa oss själva frågan om barn fått vara med och lämna synpunkter samt hur beslut kommer att påverka barn, säger Malin.
Hon tycker att det ska bli spännande att se vilka avtryck det kommer att ge, exempelvis vad det gäller samhällsutbyggnad i framtiden.
  – Barn och unga är också medborgare och vi måste lyssna mer på dem, säger Malin.
Policyn har gått på remiss till kommunens elevråd. Det är viktigt att den är formulerad på ett sådant sätt att även barn kan förstå sina rättigheter och det fortsatta arbetet.
  – Den här policyn ska inte bli en ”hyllvärmare”. Jag ser den som ett startskott för ett viktigt arbete. Alla förvaltningar kommer att redovisa för kommunfullmäktige varje år vad det är vi behöver jobba på för att förbättra barnens rättigheter, säger Malin.

Mycket att lära av barn och ungas öppna sinne

Att alltid se till barnets bästa vid alla beslut och agera utifrån att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad innebär ett stort förändringsarbete i många traditionella arbetssätt. Malin är optimistisk och menar att vi även i detta sammanhang har mycket att lära av barn och ungdomars öppna sinne.
  – Alla barn har samma rättigheter och lika värde, alla ska ha lika stor rätt att ta plats, säger Malin.
Hon ser sig själv som en ”earthling”, läs jordbo, och funderar en del på hur saker och ting hänger ihop. Hon tycker om att läsa om naturen och universum, vetenskapliga artiklar och böcker om olika existentiella frågor medan deckare går bort. När hon inte stickar eller målar tycker hon om att skriva.
  – Jag skriver mest ”direkt-ur-hjärtat-grejer” för skrivbordslådan, men vem vet. Någon gång i framtiden kanske jag tar modet till mig och publicerar något, säger hon.

Nya utmaningar

Just nu bor Malin i Öregrund och tidigare bodde hon på Söderön med tio minuters båtresa till jobbet varje morgon och kväll, i ur och skur.
  – Den jobbpendlingen kommer jag aldrig att glömma. Det är en sådan lyx att bo så här och ha nära till både havet och naturen, säger hon.
Efter två och ett halvt år löper anställningen som ungdomssamordnare ut vid årsskiftet. Det kommer att innebära en ny vändning för Malin.
  – Det har varit en fantastiskt rolig, sprudlande och lärorik resa. Nu är det dags för nya utmaningar, då jag kommer att flytta tillbaka till mina hemtrakter för att plugga, säger Malin. 

*hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Det är ett samlingsnamn för att symbolisera ämnen som rör sexualitet och könsidentitet.


#osthammarskommun

Följ Malin och hennes kollegor i Barnkonventionsgruppen på Östhammars kommuns Instagramkonto den här veckan, då vi bland annat uppmärksammar Internationella barndagen och barnkonventionens födelsedag som infaller den 20 november. 

Publicerad
16 november 2020
Senast uppdaterad
28 april 2021
Ansvarig organisation
Fritid- och hälsa