Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Fritid- och hälsa

Vi ansvarar för bland annat naturområden, bibliotek, simhallar, friluftsbad, idrottsanläggningar, ishallar och ungdomsgårdar.

Vad vi gör

Vi ansvarar också för föreningsstöd till de många föreningar som ordnar egna aktiviteter i kommunen. 

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Fritid- och hälsa

Fritid- och hälsa
kulturochfritidsnamnden@osthammar.se