Gå till innehållet

Fritid- och hälsa

Vi ansvarar för bland annat naturområden, bibliotek, simhallar, friluftsbad, idrottsanläggningar, ishallar och ungdomsgårdar.

Vad vi gör

Vi ansvarar också för föreningsstöd till de många föreningar som ordnar egna aktiviteter i kommunen. 

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Fritid- och hälsa

Fritid- och hälsa
kulturochfritidsnamnden@osthammar.se