Gå till innehållet

Nyheter

Här kan du läsa de senaste nyheterna.

Markanvisningstävling Prästgårdshöjden avslutad 19 oktober 2023

Den markanvisning för Prästgårdshöjden etapp 1 i Alunda som legat ute under hösten är nu avslutad.

markanvisning prästgårdshöjden

Östhammars kommun genomförde för första gången på många år en markanvisningtävling, där den politiska tanken var att få till ett område med mindre hus för att skapa en identitet som kantas av gestaltning, grönska och trygghet. Intresset var dock inte tillräckligt för att inbringa något konkret anbud, vilket kommunen nu analyserar anledningen till.

- Vi tror att rådande konjunktur kan ha bidragit, men det kan även vara så att vi helt enkelt inte erbjöd något som marknaden var intresserad av, säger Krister Carlsson, markstrateg på Östhammars kommun

I och med detta går kommunen nu in i en fas där man utreder potentiella handlingsalternativ för hur man nu ska gå vidare.

Aktörsträff gröna näringar 2023 16 oktober 2023

Är du lokalproducent, håller på med mathantverk, driver gårdsbutik eller liknande verksamhet inom de gröna näringarna?

Vi vill träffa alla som deltagit i projektet Landsbygdens smaker och skatter och dig som är intresserad av att prata utveckling av lokalproducerat. 

Hur går vi vidare och vilka satsningar är intressanta i vårt område. Finns det behov av samverkanprojkekt kring synlighet och hur ska vi organisera oss. Kom och prata med varandra, hitta nya samarbetspartners och berätta för oss vad du har för tankar och idéer. På plats finns tjänstepersoner inom evenemang, turism och landsbygdutveckling samt projektledare från Visit Roslagen. 

Datum: torsdag 26 oktober kl. 17.30-19.30
Plats: Kvarnen, Gimo

Anmäl dig här, senast 24 oktober 

Ny portal för företagare 12 januari 2021

Föreningen Företag i samverkan där Östhammars kommun ingår har byggt en gemensam företagsportal där man på ett enkelt och tillgängligt sätt kan komma i kontakt med företagen i kommunen.

Tillsynsuppdraget – med allmänhetens bästa i fokus 12 december 2019

På Östhammars kommuns miljöenhet arbetar 12 personer med allt från tillståndsfrågor för livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel till frågor som rör enskilda avlopp och miljötillsyn.

Det är miljöenheten som säkerställer att de lagar och regler som tagits fram av andra myndigheter följs av företag i kommunen. Oavsett om du äter på en restaurang, besöker en tatuerare eller bor på ett äldreboende i kommunen, så ska du kunna vara säker på att du befinner dig i en trygg miljö som följer lagar och regler. 

– Det är statliga myndigheter som till exempel Socialstyrelsen, strålskyddsmyndigheten och livsmedelsverket som tar fram regelverket, men det är inte dessa myndigheter som är ute på den lokala pizzerian och ser till så att reglerna följs. Det är vår tillsynspersonal som säkerställer att företag i kommunen följer nationella och internationella lagar, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Tillsynen är inte skattefinansierad, utan det är de företag som använder tjänsterna som betalar för dem. Miljöenheten gör både anmälda och oanmälda besök beroende på vilken verksamhet som besöks och vilken typ av tillsyn det gäller. Vid till exempel livsmedelstillsyn är det viktigt att besöket speglar verkligheten och därför sker den typen av tillsyn utan förvarning.

– Det är viktigt att komma ihåg att våra medarbetares uppgift under tillsynsbesöken är att säkerställa att verksamheten följer lagar och regler. Vi är inga robotar och vi ägnar oss inte åt tyckande som privatpersoner. Allt vi gör, gör vi för våra kommuninvånare och besökares bästa, säger Johan Nilsson.

I tillsynsrollen ingår också att informera företagen om hur lagstiftningen fungerar och hjälpa till att tolka den, även om ett stort ansvar enligt regelverket ligger på företagaren själv. När man startar ett företag är man skyldigt att ta reda på vilka lagar som ska följas, även om miljöenheten gärna hjälper till att svara på frågor.

– Vår uppgift är att bevaka allmänhetens intresse och se till att kommunens företag följer samma spelregler. Om en verksamhet inte sköter till exempel städning eller livsmedelshantering så har vi i uppgift att agera för att jämna ut spelplanen, säger Johan Nilsson.

Eftersom miljöenhetens medarbetare inte har möjlighet att besöka samtliga verksamheter i kommunen frekvent görs varje år en tillsynbehovsutredning för att kartlägga hur stort tillsynsbehovet är i kommunen. Utredningen, som ska göras enligt lag, är ett instrument för att avgöra vilka verksamheter som kräver störst behov av tillsyn och den ligger till grund för miljöenhetens verksamhetsplan. Tillsynsbehovsutredningen är förankrad hos den politiska ledningen som beslutar var fokus för verksamheten ska vara.

– Ibland upplever vi att företag känner att deras egen lilla verksamhet inte kan ha så stor påverkan på miljön, men det är viktigt att komma ihåg att det finns många tusen till därute och tillsammans gör vi skillnad, säger Johan Nilsson.

Påbörjad
12 augusti 2019
Senast uppdaterad
19 oktober 2023
Ansvarig organisation

Kontakta oss