Gå till innehållet

Projekt Nya Skolan

Här hittar du samlad information om den nya skolan som ska byggas i Östhammar och det senaste om projektet.

Uppdatering Nya skolan 11 januari 2019

Vad händer med projekt Nya skolan i Östhammar?

Just nu arbetar kommunen främst med avtalsskrivning och tidsplanering inför den kommande byggfasen. Under början av 2019 kommer vi att lägga upp en projektportal på osthammar.se där vi berättar om såväl pedagogiken och visionen kring byggnaden som praktisk aktuell information gällande exempelvis avspärrningar, parkeringsplatser och när det ska borras lite extra. Tanken är att hålla Er medborgare informerade om vad som händer. Det annonseras mer om detta när allt är sammanställt och klart.

 

Tills vidare önskar projektgruppen för Nya skolan på Östhammars kommun en god fortsättning på det nya året!

Uppdatering Nya skolan 9 november 2018

Under början av oktober valde Östhammars kommun att fortsätta samarbetet med Sh Bygg som entreprenör för projektet Nya skolan.

Efter vidare diskussioner gick Östhammars kommun ändå vidare med entreprenören inför nästa fas i projektet. Kommunen anser att frågorna som tidigare var ifrågasatta nu är utredda och att Sh Bygg alltså får fortsatt förtroende för bygget av Nya skolan i Östhammar.

Ny upphandling av Nya skolan i Östhammar 7 september 2018

I samband med att nästa fas i projektet inleds väljer kommunen att inte förnya avtalet med byggentreprenören. Istället siktar man på att öppna upp för en ny upphandling för vem som ska få uppdraget att fortsätta bygga Nya skolan.

- Det är naturligt och självklart att vi ser över samarbetet i detta läge när det gäller ett så här stort projekt,  avtalet ger möjlighet till  utvärdering för både beställare och utförare, säger Helen Åsbrink, chef för Tekniska förvaltningen.

Närmast kommer Östhammars kommun att genomföra en ny upphandling som väntas vara färdig i början av 2019. Upphandlingen förväntas dock inte påverka tidsplanen nämnvärt. Bygglov beviljades i slutet av augusti och en invigning är fortfarande planerad till hösten 2021.

Ny modern skola tar form 30 januari 2018

För två år sedan togs beslutet att bygga en ny mellan- och högstadieskola i Östhammar. Nu planerar Östhammars kommun att riva delar av Frösåkersskolan för att ge plats åt den nya. Byggstarten av den nya skolan är planerad till hösten 2018

En skola för 600 elever ska byggas i Östhammar. Arbetsnamnet är Nya skolan och tanken är att den ska ersätta ortens högstadieskola som byggdes på 1960-talet.
– Den nya skolan är efterlängtad. Vi har länge pratat om behovet av moderna lärandemiljöer som är anpassade för nya och mer flexibla arbetssätt, säger Lisbeth Bodén, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret.

Invigning 2020

Till hösten blir planerna på en ny mellan- och högstadieskola i Östhammar realitet. Efter terminsavslutningen i juni planerar Östhammars kommun att låta riva en del av Frösåkersskolan för att börja bygga den nya skolan, som ska stå klar om två år. Byggnaden som ska rivas rymmer bland annat undervisningslokaler för hemkunskaps- och slöjdundervisning.

Anpassad för modern undervisning

En viktig egenskap hos den nya skolan är flexibilitet. Den ska byggas för moderna undervisningsmetoder där individens hälsa, utveckling och lärande ska stå i fokus. Exakt hur utformning och planlösning ska se ut är i dagsläget inte bestämt. Inte heller har beslut fattats om arbetssätt och pedagogisk process.
– Det finns idéer om hur den nya skolan kan komma att se ut och fungera men innan vi fattar några beslut är det viktigt för oss att först ta reda på vad som är viktigt för dem som ska verka i lokalerna, säger Lisbeth Bodén.

Förankringsprocessen kommer att genomföras under våren. Parallellt pågår arbetet med att utforma planlösningar och annat som behöver finnas framme när den nya skolan ska börja byggas i höst.

Projekt Nya Frösan blir Projekt Nya Skolan 23 januari 2017

Den nya grundskolan i Östhammar som ska stå färdig 2020 kommer inte att heta Frösåkersskolan, därför byter projektet namn från Nya Frösan till Nya Skolan.

Håkan Blom, som är rektor på Frösåkersskolan, berättar att den pedagogiska referensgruppen tagit beslut om att hitta ett nytt namn på den nya skolan i Östhammar. 
- Vi vill inte att den ska heta Frösåkersskolan därför att det dikterar någon sorts hierarki, att mellanstadierna på Ed och Kristinelund ska inlemmas i Frösåkersskolan. Tanken är att vi ska sätta samman en ny, gemensam verksamhet, säger han.

Vad den nya skolan kommer att heta är ännu inte klart, frågan kommer att lyftas i många olika grupper innan ett beslut tas. 
- Jag tror att det är ett viktigt symbolvärde i att hitta en väg att namnge den med delaktighet och inflytande från alla håll, säger Håkan Blom. 

Rektor Håkan Blom berättar om Nya Frösan 17 november 2016

Håkan Blom, rektor på Frösåkersskolan, berättar om projekt Nya Frösan, om hur den nya skolan kommer att se ut och hur långt de kommit.

Missa inte vår grundskoladialog på Frösåkersskolan på måndag kl. 1830 där vi vill veta hur vi tillsammans kan göra ny frösan så bra som möjligt.

Beslut om entreprenör till nybyggnation av nya Frösåkersskolan 5 oktober 2016

Sh bygg, sten och anläggning AB antas som partneringentreprenör för nybyggnationen av nya Frösåkersskolan

En upphandling har genomförts av en totalentreprenör för nybygg­nad av nya Frösåkersskolan genom partneringprocess och Sh bygg, sten och anläggning AB är antagen som entreprenör.  

Informationsmöte kommande upphandling 23 maj 2016

Totalentreprenör nybyggnad Frösåkersskolan, Östhammar

Tekniska förvaltningen inbjuder till informationsmöte torsdagen 26 maj kl.15:00 på Solgården, Albrektsgatan 14, Östhammar gällande:

Totalentreprenör till nybyggnad av Frösåkersskolan, partnering process.

Beslut fattat om skolan i Östhammar 12 maj 2016

Frösåkersskolan blir en 4-9-skola och Edsskolan och Kristinelundskolan blir F-3-skolor. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden under torsdagens möte.

Frösåkersskolan blir en 4-9-skola och Edsskolan och Kristinelundskolan blir F-3-skolor. Det beslutade  barn- och utbildningsnämnden under torsdagens möte.

Men den nya skolorganisationen kommer inte att träda i kraft förrän det finns plats för fler elever på Frösåkersskolan. Lisbeth Bodén, chef på barn- och utbildningsförvaltningen berättar att de kommer att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för att bygga om Frösåkersskolan eller bygga en ny Frösåkersskola.

- Vi kommer att be om två underlag, ett för 650 elever och ett för 800 elever. Det viktiga för oss är inte om skolan byggs om eller om vi bygger en ny skola, utan att lärsituationen blir så bra som möjligt, säger hon.

En större skola i Östhammar med fler årskurser kan enligt Lisbeth Bodén ge många fördelar.

- Med en större skola får vi större flexibilitet och större möjligheter till kollegialt lärande. Det blir också lättare för oss att hitta kompetenta lärare och att få en röd tråd igenom hela skolgången. Vi ska bygga en skola för 50 år framåt i tiden och jag tror att det här kan bli en skola som kan locka många föräldrar och elever, säger hon.

Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.

Påbörjad
6 juni 2016
Senast uppdaterad
11 januari 2019
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsförvaltning

Kontakta oss

Lämna förslag och ställ frågor: barn-o.utb.namnden@osthammar.se