Gå till innehållet

Fråga politiken

Fråga politiken är en plats för dig som vill komma i kontakt med något av de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Östhammars kommun. Du kan ställa en fråga till ett eller flera av partierna.

Läs mer om Fråga politiken här