Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Fråga politiken

Fråga politiken är en plats för dig som vill komma i kontakt med något av de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Östhammars kommun. Du kan ställa en fråga till ett eller flera av partierna.

Läs mer om Fråga politiken här