Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Fråga politiken

Om du vill ställa en fråga till ett eller flera av de partier som sitter i kommunfullmäktige i Östhammars kommun kan du använda vår e-tjänst Fråga politiken. När du ställer en fråga kommer webbredaktionen att granska den för att kontrollera att den stämmer överens med reglerna för Fråga politiken. När vi godkänner frågan skickas den till de partier du valt. De svarar sedan så fort de kan. Du får ett mail från oss när något parti svarat på din fråga.

Följande regler gäller för Fråga politiken: 

  • Du får inte publicera namn på personer som inte kan antas ha gett sitt medgivande till publicering
  • Om din fråga inte överensstämmer med våra riktlinjer och regler kan vi välja att inte publicera den eller ta bort den, om den redan publicerats. Vi förbehåller oss rätten att ta bort frågor utan att meddela avsändaren.
  • Din fråga får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd

Kontakter