Gå till innehållet

Dokument

Hargshamn 3:8 med flera 23 juli 2021

Granskning av detaljplan för industriområde i Hargshamn, fastigheterna Hargshamn 3:8 med flera.

Recept stormkök 5 juli 2021

Här tipsar vi om sju enkla recept som du kan välja mellan när du provar att laga mat på ett stormkök.

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor gymnasieskolan 21 augusti 2015

Obs! Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-25 att göra förändringar i nuvarande riktlinjer som innebär att endast elever mottagna i första hand kommer att beviljas inackorderingsbidrag. Dessa förändringar kommer att gälla från hösten 2021. Riktlinjerna nedan är ej uppdaterade med förändringarna.