Gå till innehållet

Dokument

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 12 juli 2019

Detaljplan för del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen, Östhammar är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Taxa för brandskyddskontroll och sotning 4 juli 2019

Räddningsnämndens beslut, taxetabeller för LSO-LBE samt brandskyddskontroll/sotning för Östhammars kommun.

Kortversion av årsredovisning 2018 4 juli 2019

Östhammars kommun har sammanställt en kortversion av sin årsredovisning för 2018. Här kan du bland annat se vad kommunen använt skattepengarna till under året som gick.

Kommunfakta 2018 2 juli 2019

Kommunfakta innehåller senast tillgängliga uppgifter i början av maj 2019. Statistiken kommer från SCB.

Riktlinjer barnomsorg 21 augusti 2015

Riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg. Inskrivningsriktlinjer.