Gå till innehållet

Dokument

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 12 juli 2019

Antagen i bygg och miljönämnden 27 april 2020, vann laga kraft 25 maj 2020.

Kallelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2020 27 maj 2020

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Kallelse, Kommunstyrelsens personalutskott 2 juni 2020 27 maj 2020

Har kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Protokoll Socialnämnden 25 maj 2020 25 maj 2020

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Protokoll och bilagor är sekretessbelagda.

Protokoll Kommunstyrelsen 19 maj 2020 25 maj 2020

Här kan du ta del av mötesprotokollet.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 28 maj 2020 22 maj 2020

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2020.

Kallelse kultur- och fritidsnämnd 28 maj 2020 20 maj 2020

Kallelse och ärendelista till nämndens sammanträde den 28 maj 2020.

Nya villkor för färdtjänst 2020-06-01 19 maj 2020

Nya politiska beslut om förändring av trafikförsörjningsprogrammet och riktlinjer för färdtjänst. Beslutet innebär att antalet färdtjänstresor begränsas och att egenavgiften höjs.

Kallelse Socialnämnden 27 maj 2020 18 maj 2020

Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträde den 27 maj 2020.