Gå till innehållet

Dokument

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2020 13 augusti 2020

Här hittar du ärendelistan till sammanträdet.

Kallelse, kommunstyrelsens personalutskott 18 augusti 2020 13 augusti 2020

Här kan du läsa om de ärenden som kommer upp till behandling på sammanträdet.

Riktlinjer för markanvisning 6 juli 2020

Från den första januari 2015 ska varje kommun enligt lag anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Kommunen har antagna riktlinjer från 2015-06-09, dessa har konstaterats vara i behov av revidering. I nedanstående dokument presenteras ett reviderat förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal.

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 25 juni 2020 30 juni 2020

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 juni 2020.

Krisledningsnämndens protokoll 30 juni 2020 30 juni 2020

Protokoll och bilaga.

Riktlinjer för exploateringsavtal 26 juni 2020

Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen.

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 30 juni 2020 24 juni 2020

Här hittar du ärendelistan inför sommarens sista sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokoll Socialnämnden 17 juni 2020 18 juni 2020

Protokoll och bilagor från socialnämndens sammanträde den 17 juni 2020.

Kallelse kommunstyrelsen 23 juni 2020 18 juni 2020

Här hittar du kallelsen/ärendelistan till mötet.