Gå till innehållet

Dokument

Protokoll Kommunstyrelsen 20 oktober 2020 20 oktober 2020

Här kan du ta del av protokollet

Protokoll kommunfullmäktige 13 oktober 2020 16 oktober 2020

Här hittar du protokollet, gällande ärendet Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kallelse Kommunstyrelsen 20 oktober 2020 15 oktober 2020

Här kan du läsa om de ärenden som kommer upp till behandling

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2020 9 oktober 2020

Här kan ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Östhammar 38:7, "Prästgården" 14 januari 2020

Detaljplanen vann laga kraft 2020-09-25

Ansökan om grävtillstånd 12 september 2019

Protokoll kultur- och fritidsnämnd 1 oktober 2020 5 oktober 2020

Protokoll från nämndens sammanträde.

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 1 oktober 2020 5 oktober 2020

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober 2020.

Junibackens pedagogiska omsorg 21 januari 2019

Presentation av kommunal pedagogisk omsorg i Alunda - Junibacken

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 6 oktober 2020 1 oktober 2020

Här hittar du ärendelistan.