Gå till innehållet

Dokument

Sammanträdesdagar 2024 8 december 2023

Här finns en sammanställning över fastställda sammanträdesdagar 2024.
Över tid kan vissa nämnders mötesdagar kompletteras eller redigeras. Denna sida uppdateras så snart ett tillägg eller ändring sker.

Riktlinjer för serveringstillstånd 1 september 2015

Enligt alkohollagen 8 kap 9 § (2010:1622) har kommunen en skyldighet att ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller vid en ansökan om serveringstillstånd.

Riktlinjer för buller från musikverksamhet 8 december 2023

I denna riktlinje anges att en verksamhetsutövare är skyldig att vidta nödvändiga begräsningar och försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten inte innebär skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Begränsningar kan avse verksamhetens totala omfattning eller särskilda enheters omfattning, men också t.ex. under vilken tid verksamheten får bedrivas, eller att verksamheten inte får bedrivas under vissa förhållanden.