Gå till innehållet

Dokument

Informationsplan vid extraordinär händelse 14 februari 2019

Snabb information kan rädda människoliv. Kommunikation är ett grundläggande verktyg under all svår påfrestning. Bra information till myndigheter och enskilda är nödvändig för samhällets funktion. Informationsplanen består av riktlinjer för kommunens arbete med kommunikation vid en extraordinär händelse.

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 7 februari 2019 31 januari 2019

Kallelse och ärendelista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 februari 2019.