Gå till innehållet

Dokument

Krisledningsnämnd 27 mars 2020 27 mars 2020

Protokoll från krisledningsnämndens sammanträde 27 mars 2020

Kallelse Kommunstyrelsen 31 mars 2020 26 mars 2020

Här kan du läsa om de ärenden som kommer upp till behandling på sammanträdet.

Krisledningsnämnd 18 mars 2020 18 mars 2020

Krisledningsnämndens protokoll.

Kallelse, ärendelista Kommunstyrelsen 25 februari 2020 20 februari 2020

Här kan du läsa om de ärenden som tas upp på sammanträdet.

Protokoll, kommunstyrelsens personalutskott 4 februari 2020

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

Kallelse Kommunstyrelsen 3 december 2019 28 november 2019

Här kan du ta del av kallelse, ärendelista inför sammanträdet.

Övning Havsörn 2019: Protokoll Krisledningsnämnd 25 oktober 2019

Övning Havsörn 2019. Protokollet är sekretessbelagt.