Gå till innehållet

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning avseende
trafik.

Kommunfullmäktige har fastställt en ändring i reglementet som gör att trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt andra trafikärenden går tillbaka till kommunstyrelsen (främst tekniska utskottet) från bygg- och miljönämndens arbetsutskott. I beslut om införande av tekniska utskottet har de tilldelats uppgift att bereda ärenden och följa området för trafikuppgifter samt övrigt trafik, dvs gator, trafikpolitik och trafikförsörjning.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
26 mars 2021
Senast uppdaterad
26 mars 2021
Typ
Styrdokument