Gå till innehållet

Dokument

Anmälan Språkvän Östhammar 27 september 2017

Språkvän Östhammar matchar nya och etablerade i Östhammars kommun för personliga möten som bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning.

Ansökningsblankett utvecklingsgrupper 2 mars 2016

Ansökan kan lämnas när som helst men beslut fattas inför specifika datum som framgår av blanketten.

Arbetsmarknadspolitisk överenskommelse 2017–2020 30 mars 2017

Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun

Kommunfakta - barn och familj 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB.
Här kan du läsa övergripande kommunfakta om barn och familj.

Kommunfakta per ort SCB 2017 14 juni 2017

Fakta om kommunen uppdelat på orter

Kommunfakta per ort SCB 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB. Här kan du läsa övergripande information om kommunen, uppdelat på orter.

Kommunfakta SCB 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB.
Här kan du läsa övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB 2017 14 juni 2017

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB.
SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.