Gå till innehållet

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy för Östhammars kommun.

Kommunfullmäktige antar ny arbetsmiljöpolicy för Östhammars kommun och upphäver gällande rehabiliteringspolicy. Beslut togs vid kommunfullmäktige 2022-03-01.

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
9 mars 2022
Senast uppdaterad
9 mars 2022
Typ
Policys